Crossten Font Family

Gia đình chữ Crossten

Gia đình chữ Crossten

Gia đình chữ Crossten

Gia đình chữ Crossten

Gia đình chữ Crossten

Thiết kế bởi Emre Güven, Crossten là một gia đình phông chữ sans serif. Phông chữ này có hai mươi kiểu và đã được Horizon Type xuất bản.
 

Xem Demo Tải xuống

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.